Lions Clubs International Sverige

lions-clubs-img_0731-thumb
lions-clubs-img_0194-thumb

    De Glömda Barnen

       Lions projekt för syriska flyktingbarn i Turkiet

 

Lions tillgodoser behov både lokalt och runt om i världen.

Våra 1,420 miljoner medlemmar, som utför samhällsservice i

210 länder och geografiska områden, är olika på många sätt

men vi delar en gemensam uppfattning: samhället är vad vi

gör det till.

När du går med i Lions blir du medlem i ett globalt service-

nätverk. Så samtidigt som du utför lokal samhällsservice kan

du även bidra till Lions frivilliginsatser runtom i världen.

Läs mer om Lions – vår historia, vårt mål och samhällsservice-

arbete.

Sveriges Lions Livskvalitetspris 2019

Syfte:

Lions vill lyfta fram goda föredömen, en ”Fighterinstinkt” och en ”aldrig ge upp-attityd”. Det sker stora prestationer i det tysta som Lions ämnar lyfta fram i ljuset.

Lions vill visa att det finns möjligheter till en ny livskvalitet och uppmärksamma att funktionshindrade kan uträtta mer än vad vi tror.

Lions vill tilldela Livskvalitetspriset till personer som utifrån en medfödd eller senare i livet förvärvad funktionsskada visat att livet ”inte är kört”, vilket handlar om kampen att finna nya vägar till en ny och förbättrad livskvalitet trots en till synes svår livssituation.

En person som inte har funktionsnedsättning kan också få Livskvalitetspriset!

Priset kan likväl tilldelas en person som inte har funktionsnedsättning men som genomfört stora, betydande och osjälviska insatser för att förbättra en enskilds eller en grupp av funktionsnedsattas situation. Den personliga insatsen för andra bör helst ha en ideell karaktär.

Hur många priser delas ut?

Sveriges Lions delar årligen ut 2-3 stycken Livskvalitetspriser.

Nominering:

Nominering inklusive namn, person – och prestationsbeskrivning skickas till:

Josefine Östh
Bråviksvägen 13, 120 52 Årstajosefineosth@hotmail.com

Juryn har sitt beslutssammanträde under mars månad 2018 och nomineringstiden utgår den 28 februari 2019. Endast kompletta nomineringar behandlas.

Livskvalitetsprisbeskrivning:

Prissumman uppgår till 20 000 kronor. Pristagaren med ev. assistenter inbjudes att närvara vid Riksmötets högtidliga invigning 31 maj 2019 i Västerås, för att ta emot sitt pris. Lions svarar för alla uppkomna kostnader i samband med prisutdelningen.

Bästa Lionshälsningar,

Maria Fältmark och Josefine Östh

Lions Servicekommitté 2018/2019

 

Lions Miljöpris i vårt distrikt

Varje år delas ett miljöpris ut av vårt distrikt. Det är riktat till föreningar eller personer som under året genomfört ett projekt som gynnar den närliggande miljön.

Lions Miljöpris behöver inte enbart vara ett skydd av människans miljö utan kan också vara ett skydd av djurlivet som i sin tur förgyller och påverkar människans miljö. 

Exempel på utdelade pris genom åren kan man läsa om här. >>>

 

 

 


Jim Wallenberg , LC Kisa
Medlem sedan 2015

  • Att förena medlemmar med band av vänskap, gott kamratskap och ömsesidig förståelse.
  • Att befrämja god samhällsanda
  • Att genom aktiva insatser bidra till en positiv samhällsutveckling

Vad gör Lions Clubs International Foundation

se video

13100693_1137729179592863_7459273126613926174_n

460 flyktingfamiljer har fått hjälp

Sveriges Lions samlade i december in pengar för att hjälpa flyktingbarn som befinner sig i Turkiet. Barnen och deras familjer har det väldigt svårt. I Turkiet är det Leif Niord från Lions Club Nossebro i Sverige och hans hustru Nilgün Niord som handgripligen är de som ser till att pengarna omvandlas till mat, blöjor och leksaker och delar ut detta till flyktingfamiljerna. Här är en videosnutt från den senaste utdelningen i den turkiska staden Adana, inte långt från Aleppo i Syrien. Filmen är från förra veckan då utdelningen skedde med hjälp av lokala Lions-klubbar i Adana och i samarbete med myndigheten för immigration i Turkiet. Utdelningen skedde vid förutbestämda platser och det var myndigheten som valt ut de mest utsatta familjerna. Denna hjälpomgång kostade cirka 250 000 svenska kronor.

Hjälpinsatsen är ett exempel på hur Lions hjälper över världen. Hjälpen går från Lions till Lions och till de som behöver på plats.

Läs pressmeddelandet här.

 

Lions Clubs International 100-år

logo100år-300x257