Inbjudan

Distriktsmöte i Södertälje

lördag 4 maj 2019

PLATS: Hotell Scandic Skogshöjd, Täppgatan 15 i Södertälje.
LC Södertälje S:ta Ragnhild är värdar för mötet.

Se Parkeringsuppgifter här

Namn:*
Klubb*
E-mail:*
Delegat*
Meddelande: (om avvikande mat e.dyl.)

* Måste fyllas i