blankett

Ansökan om ekonomiskt bidrag från Lions Clubs International

 

En ansökan om ekonomiskt bidrag hos Lions lämnas i huvudsak vidare till den

närmaste Lionklubben i ditt närområde.

Ansökan behandlas av den lokala Lionklubben vid ett styrelsemöte därefter ett

medlemsmöte. Därefter lämnas besked till den som sökt bidraget antingen direkt från

Lionklubben eller Ordförande för Hjälpkommittén i distriktet.

Processen kan ta 2-4 månader från att ansökan lämnats till distriktet tills att den som

sökt kan få besked om beslut. Klubbarna har sommaruppehåll med klubbmöten

vanligtvis juni-augusti.

Lions klubbar har varierande ekonomiska resurser och deras beslut kan inte

överklagas.

Lions är en internationell ideell och humanitär organisation med syfte att genom olika

insatser, aktiviteter och projekt stödja behövande människor i samhället, när kommun

och stat brister. Mer information om Lions Sverige; www.lions.se

Använd bifogad blankett vi ansökan.

Blankett för ansökan ek. bidrag 101-A