Ansökan om ekonomiskt bidrag från Lions klubb

En ansökan om ekonomiskt bidrag hos Lions lämnas i huvudsak vidare till den närmaste Lionklubben i ditt närområde.

Ansökan behandlas av den lokala Lionklubben vid ett styrelsemöte därefter ett medlemsmöte. Därefter lämnas besked till den som sökt bidraget antingen direkt från Lionklubben eller Ordförande för Hjälpkommittén i distriktet.

Processen kan ta 2-4 månader från att ansökan lämnats till distriktet tills att den som sökt kan få besked om beslut. Klubbarna har sommaruppehåll med klubbmöten vanligtvis juni-augusti.

Lions klubbar har varierande ekonomiska resurser och deras beslut kan inte överklagas.

Lions är en internationell ideell och humanitär organisation med syfte att genom olika insatser, aktiviteter och projekt stödja behövande människor i samhället, när kommun och stat brister. Mer information om Lions Sverige; www.lions.se

Om ni vill skicka ansökan brevledes skickas den till:

Mats Granath, Vitmossvägen 41, 138 36, Älta Ordförande Hjälpkommittén/ IR 101-A mats.granath@nacka.se

Behandlande/ beslutande klubb samt beslut, fylls i av Hjälpkommitténs ordförande;

Datum för ansökan;*
Namn:*
E-mail:*
Telefonnummer:
-
Mobil:
-
Adress:
Ändamål med bidragsansökan ev. intyg bifogas ansökan;*
Specificerade kostnader med belopp;*
Har samtidigt sökt ekonomiskt bidrag hos;
Skriv ner tecknen du ser här