Lions  distrikt 101A

Fler frivilliga som utför samhällsarbete på fler platser än någon annan

serviceklubbsorganisation

När det gäller att ta sig an utmaningar är Lions svar enkelt: Vi tjäna. I mer än 200 länder, på sjukhus

och äldrecentra, i regioner krossade av naturkatastrofer, i skolor och glasögonåtervinningscentra, utför

lionmedlemmar frivillig samhällstjänst med att hjälpa, leda, planera och stödja. Eftersom vi är lokala kan vi tjäna

de unika behoven på våra hemorter. Och eftersom vi är globala kan vi ta itu med utmaningar som går över

landsgränser.

Vi vill att alla ska få en bättre morgondag. Därför stödjer vi synvårdsprogram och tjänster såsom

synundersökningar, ögonbanker och glasögonåtervinning. Vi tillhandahåller synvårdsservice till dem som

riskerar att förlora synen. Och vi samlar in donationer genom kampanjer som SightFirst och kampanjen

SightFirst II.

Vi anser att alla förtjänar att få vara friska. Från att erbjuda hälsovårdsprogram som fokuserar

 hörselförlust till att stödja insatserna för att kontrollera och förhindradiabetes arbetar frivilliga

lionmedlemmar med att förbättra hälsan bland världens barn och vuxna.

Vi ger möjligheter för nästa generation. Oavsett om det gäller att ställa upp medfrivilliga möjligheter för

ungdomar och ledarskapserfarenheter i en leoklubb eller sprida budskapet om fred genom vår fredsaffischtävling,

investerar våra ungdomsprogram i framtiden genom att vända sig till ungdomar.

Vi tjänar lokala samhällen – och värnar om vår planet.   När vi genomför praktiskt samhällsarbete och

serviceprojekt samt tillhandahåller katastrofassistans förbättrar vårasamhälls- och miljöprogram våra hemorter –

och värnar om miljön.

 

Det finns många sätt att engagera sig.  Här är bara några av de många möjligheter som finns för frivilligt

samhällsarbete som medlem i Lions: